navigace

Silnoproud

reference Revitalizace objektu č.p. 205 Centra sociálních služeb Hrabyně reference Revitalizace objektu č.p. 205 Centra sociálních služeb Hrabyně reference Revitalizace objektu č.p. 205 Centra sociálních služeb Hrabyně reference Revitalizace objektu č.p. 205 Centra sociálních služeb Hrabyně

Název projektu: Revitalizace objektu č.p. 205 Centra sociálních služeb Hrabyně

Rok: 2016

Částka (mil.Kč): 6 mil.Kč

Objednatel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Předmět zakázky: Jedná se o revitalizaci stávajících objektů, v jejichž prostorách je poskytováno zaměstnávání, převážně osob s tělesným postižením a činnosti navazující. Jednotlivé místnosti v objektu mají v nájmu drobné firmy, ve kterých se provádějí práce vhodné pro osoby s tělesným postižením. Provádí se zde balení léků, gravírování, montáž hraček a oprava invalidních vozíků. Stavba je členěna na tři stavební objekty: SO 001 hlavní budovy, SO 002 administrativa a šatny, SO 003 spojovací chodba a příslušenství.


reference Müllerův dům v Opavě reference Müllerův dům v Opavě reference Müllerův dům v Opavě reference Müllerův dům v Opavě reference Müllerův dům v Opavě reference Müllerův dům v Opavě

Název projektu: Müllerův dům v Opavě

Rok: 2016

Částka (mil.Kč): 1,7

Objednatel: Fichna-Hudeczek, a.s

Předmět zakázky: Müllerův dům je historická budova v Komenského ulici v Opavě, nedaleko Slezského zemského muzea, které zde má archeologické pracoviště. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.


reference Realizujeme MŠ v Nové Bělé - tak bude po dokončení vypadat. reference Realizujeme MŠ v Nové Bělé - tak bude po dokončení vypadat. reference Realizujeme MŠ v Nové Bělé - tak bude po dokončení vypadat.

Název projektu: Realizujeme MŠ v Nové Bělé - tak bude po dokončení vypadat.

Rok: 2015

Částka (mil.Kč): 1,1

Objednatel: EKOBAU INVEST a.s.

Předmět zakázky: Silnoproudá a slaboproudá instalace (napájení, osvětlení,uzemnění a ochrana před bleskem, venkovní osvětlení) pro budovu nové školky v Nové Bělé. Naší dodávkou je i systému měření a regulace zdrojů tepla a topného systému.


reference Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi reference Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi reference Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi reference Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi reference Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi reference Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi

Název projektu: Realizujeme el. instalaci domu Rolnická č.p.55 v O.-Nové Vsi

Rok: 2015

Částka (mil.Kč): 1,05

Objednatel: Beskydská stavební, a.s.

Předmět zakázky: Nová elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci, uzemnění, hromosvod a dodávku rozvaděčů v objektu Slezské Diakonie, poskytující sociální služby potřebným lidem. Autorem projektu je Ing. arch. David Mokrý. Vzhled objektu po dokončení rekonstrukce je zřejmý z přiložených vizualizací.


reference Realizujeme hromosvody katedrály Božského spasitele v Ostravě reference Realizujeme hromosvody katedrály Božského spasitele v Ostravě reference Realizujeme hromosvody katedrály Božského spasitele v Ostravě reference Realizujeme hromosvody katedrály Božského spasitele v Ostravě

Název projektu: Realizujeme hromosvody katedrály Božského spasitele v Ostravě

Rok: 2015

Částka (mil.Kč): 0,4

Objednatel: FICHNA-HUDECZEK a.s.

Předmět zakázky: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě je hlavním kostelem ostravsko-opavské diecéze. Katedrálním kostelem je od zřízení diecéze, ke kterému došlo 30. května 1996. Katedrála slouží k bohoslužbám a také ke kulturním účelům. Na rekonstrukci se podílíme realizací nových hromosvodů a uzemněním.


reference Vila Švabinského reference Vila Švabinského reference Vila Švabinského reference Vila Švabinského reference Vila Švabinského reference Vila Švabinského

Název projektu: Vila Švabinského

Rok: 2015

Částka (mil.Kč): 1,6

Objednatel: Account Professional a.s

Předmět zakázky: Celková rekonstrukce vily vč. nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů, datové sítě a elektronického zabezpečovacího systému.


reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz reference Archeopark Chotěbuz

Název projektu: Archeopark Chotěbuz

Rok: 2015

Částka (mil.Kč): 2,05

Objednatel: NOSTA s.r.o.

Předmět zakázky: Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace včetně realizační dokumentace na stavbě Archeopark Chotěbuz.


reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov reference Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov

Název projektu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín Havířov

Rok: 2014

Částka (mil.Kč): 2,5

Objednatel: Sdružení BYTOSTAV-VOSTAV

Předmět zakázky: Jedná se o novostavbu objektu určeného k trvalé péči o osoby se zdravotním postižením.Budou zde osoby ve věku od 3 do 26 let s různými druhy a stupni fyzického a mentálního poškození.


reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava reference FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava

Název projektu: FAST zkušebna stavebních hmot VŠB-TU Ostrava

Rok: 2014

Částka (mil.Kč): 2,7

Objednatel: CONE STAVITELSTVÍ a.s.

Předmět zakázky: Novostavba pavilonu zkušebnictví v areálu stavební fakulty VŠB-TU Ostrava. Elektroinstalace zděného pavilonu o dvou dilatačních celcích. První dilatační celek tvoří dvoupodlažní administrativní budovu. Druhým je hala s univerzálním zkušebním stendem pro destruktivní zkoušky s mostovým jeřábem, v suterénu haly jsou prostory pro sklad zkušebních kostek a pomocného materiálu. V objektu se bude zabezpečovat praktická výuka studentů a řešit vědeckovýzkumné práce na fakultě stavební.


reference Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín reference Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín reference Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín reference Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín reference Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín

Název projektu: Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín

Rok: 2014

Částka (mil.Kč): 0,8

Objednatel: MŽT Stavitelství, a.s.

Předmět zakázky: Objekt garaží se nachazí v areálu „bezobslužné“ Hasičské stanice Bohumín. Jedna se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdelníkového půdorysu, se světlou výškou danou rozměry garažovaných vozidel. Objekt je dispozičně rozdělen na prostor garaží – 4 staní, pomocné provozy a servisní staní s mycí linkou. Garaže navazují na spravní budovu , se kterou jsou komunikačně propojeny a konstrukčně dilatačně odděleny.


reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec reference Kaple v obci Hlubočec

Název projektu: Kaple v obci Hlubočec

Rok: 2014

Částka (mil.Kč): 0,5

Objednatel: FICHNA – HUDECZEK a.s.

Předmět zakázky: Předmětem zakázky byla rekonstrukce elektroinstalace včetně elektrického topení. Hlavní osvětlení kaple je provedeno třemi závěsnými lustry, prostor kněžiště je osvětlen halogenovými svítidly umístěnými na bočních stěnách kaple. Prostor lavic je osvětlen nástěnnými svítidly umístěnými na stěnách v prostoru lavic. K osvětlení obrazů křížové cesty jsou použita svítidla pod jednotlivými obrazy, napájení elektrických žárovkových svícnů ve výklencích kaple je napojeno přes zásuvkové vývody Prostor kaple je lokálně vytápěn elektrickými topidly pod sedadly všech lavic. V každé lavici jsou instalována dvě tělesa o délce 1m a výkonu 400W.


reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře reference FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře

Název projektu: FN Ostrava, speciální hematologické laboratoře

Rok: 2013

Částka (mil.Kč): 0,5

Objednatel: Bohumínská stavební s.r.o.


reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C reference Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C

Název projektu: Ostravslá universita, Fráni Šrámka, budova C

Rok: 2013

Částka (mil.Kč): 0,8

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Předmět zakázky: Je řešen bezbarierový vstup do patra budovy C Ostravské university, ul.Frani Šrámka, pomocí plošiny CPM 300. Plošina má automatické sklápění přepravní desky, madel a nájezdových můstků a je ukotvena na sloupcích po pravé straně schotišťových ramen.


reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště reference ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště

Název projektu: ZŠ Kosmonautů, osvětlení školního hřiště

Rok: 2013

Částka (mil.Kč): 0,4

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih


reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava reference Návštěvnické centrum ZOO Ostrava

Název projektu: Návštěvnické centrum ZOO Ostrava

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 1,1

Objednatel: VW Wachal a.s.


bez fotografie

Název projektu: Hasičská zbrojnice, Hradec nad Moravicí

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 0,9

Objednatel: Fichna - Hudeczek a.s.


bez fotografie

Název projektu: Stavební a interiérové úpravy objektu "C" Bráfova

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 1,7

Objednatel: CONE - Stavitelství


reference MŠ a ZŠ Ludgeřovice reference MŠ a ZŠ Ludgeřovice reference MŠ a ZŠ Ludgeřovice

Název projektu: MŠ a ZŠ Ludgeřovice

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 0,6

Objednatel: Obec Ludgeřovice


reference NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová reference NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová reference NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová reference NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová reference NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová reference NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová

Název projektu: NsP Karviná-Ráj , ARO pracoviště Orlová

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 1,5

Objednatel: Morys s.r.o.


bez fotografie

Název projektu: Rekonstrukce MÚ Orlová

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 1,9

Objednatel: KONE STAVBY s.r.o.


reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2 reference Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2

Název projektu: Městská nemocnice Ostrava- energoblok EGB2

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 1,6

Objednatel: MŽT Stavitelství, a.s.

Předmět zakázky: Energoblok 2 slouží k napájení části Městské nemocnice Ostrava


reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz reference Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz

Název projektu: Stavební úpravy domu Nádražní 195, Ostrava-Přívoz

Rok: 2012

Částka (mil.Kč): 0,6

Objednatel: MŽT Stavitelství a.s.


reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová reference Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová

Název projektu: Zdravotnícké zařízení Mudr.Rafčíková Orlová

Rok: 2011

Částka (mil.Kč): 1,1

Objednatel: Mudr.Rafčíková , Mudr. Rafčík


reference Rekonstrukce a modernizace školícího střediska VMG reference Rekonstrukce a modernizace školícího střediska VMG reference Rekonstrukce a modernizace školícího střediska VMG

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace školícího střediska VMG

Rok: 2011

Částka (mil.Kč): 2,5

Objednatel: Vítkovice Solutions a.s.


reference Bytový dům , Ostrava - Vítkovice reference Bytový dům , Ostrava - Vítkovice reference Bytový dům , Ostrava - Vítkovice reference Bytový dům , Ostrava - Vítkovice reference Bytový dům , Ostrava - Vítkovice

Název projektu: Bytový dům , Ostrava - Vítkovice

Rok: 2011

Částka (mil.Kč): 1,1

Objednatel: SKC Invest, s.r.o.


reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích reference Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích

Název projektu: Multifunkční knihovna P.Křížkovského v Holasovicích

Rok: 2011

Částka (mil.Kč): 0,5

Objednatel: Fichna - Hudeczek a.s.


reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina reference Rekonstrukce napájení areálu Hlubina

Název projektu: Rekonstrukce napájení areálu Hlubina

Rok: 2010

Částka (mil.Kč): 2,5

Objednatel: Morys s.r.o.


bez fotografie

Název projektu: Sportovní areál Vřesina - VO, osvětlení

Rok: 2009

Částka (mil.Kč): 0,48

Objednatel: Fichna - Hudeček, a.s.


reference ÚMOb Ostrava-jih - osvětlení, el.instalace reference ÚMOb Ostrava-jih - osvětlení, el.instalace reference ÚMOb Ostrava-jih - osvětlení, el.instalace reference ÚMOb Ostrava-jih - osvětlení, el.instalace reference ÚMOb Ostrava-jih - osvětlení, el.instalace

Název projektu: ÚMOb Ostrava-jih - osvětlení, el.instalace

Rok: 2009

Částka (mil.Kč): 1,5

Objednatel: Zlínstav, a.s.


reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice reference Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice

Název projektu: Nástavba a stáv.úpravy objektu hasičské zbrojnice Štěpánkovice

Rok: 2009

Částka (mil.Kč): 0,5

Objednatel: EKOBAU INVEST a.s.

Předmět zakázky: Při realizaci této zakázky byla provedena celková rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, nové hromosvody, měření a regulace kotelny.


bez fotografie

Název projektu: DPS Poruba, kompletní rekonstrukce elektro

Rok: 2008

Částka (mil.Kč): 8,51

Objednatel: Morys, a.s.


ELON ELEKTRO, spol. s r.o.
Boční 200/7
Ostrava – Muglinov
712 00

Tel.:
Fax:

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 19899